SUPORT A L'AUTONOMIA A LA PRÒPIA LLAR

Tornar

Número de Registre de Servei: S06967.

El Servei de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar és un programa individualitzat que potencia l’autonomia personal i social, a través del qual s’articulen un conjunt de serveis i tècniques d’intervenció professional, que consisteixen en atenció personal, domèstica, de suport psicosocial i familiar i relacions amb l’entorn, i que es presten al domicili de la persona.

Amb aquest servei es pretén aportar el suport personal necessari, que afavoreixi la seva integració social i que fomenti l’autonomia personal i el desenvolupament de la persona, en les activitats de la vida diària, tant a la seva llar com a la comunitat.

El Servei de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar de Fundació Estany, atén a 10 persones de la comarca del Pla de l’Estany, i ofereix suport en acompanyament de tràmits, organització de tasques de la llar, suport en la gestió econòmica, suport en activitats de lleure, compra, etc. Apostem per un servei proper, flexible i individualitzat.