SERVEI D'ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

Tornar

Des d'aquest servei es pretèn donar suport a les famílies. Les formes de suport poden ser molt variades, des d'entrevistes individuals, acompanyaments o el grup de suport familiar. També és una manera de potenciar la participació de les famílies en la dinàmica de la Fundació.

Actualment des de Fundació Estany s'organita un Grup de Suport a les Famílies que està autoritzat i registrat per DINCAT.

L’Espai Familiar intenta donar resposta a aquesta necessitat, facilitant un espai dirigit a famílies que tenen un membre amb discapacitat intel∙lectual i del desenvolupament i que tenen la necessitat de compartir la seva experiència amb d’altres persones que visquin, o hagin pogut viure, situacions similars a les seves.