La missió de la Fundació és oferir els suports necessaris per tal que les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies puguin desenvolupar el seu projecte de qualitat de vida, així com fomentar la creació d’oportunitats en l’entorn que possibilitin la seva inclusió com a ciutadania de ple dret en la nostra societat.