La Colla

Tornar

Tots els Divendres a les 19 h a la Plaça Major
Aquest espai està pensat perquè els participants potenciïn i aprenguin a verbalitzar les seves preferències i gustos amb la finalitat que adquireixin una certa autonomia personal i funcional que els permeti organitzar el seu temps lliure.

El rol del personal educatiu serà d’acompanyant i dinamitzador i, en els casos que sigui necessari, col·laborar en la presa de decisions.

Quedarem tots els divendres a les 19 hores a la Plaça Major de Banyoles per planificar el cap de setmana.

Professionals de Fundació Estany.

Gratuït.

Comparteix: Facebook | Tweet

La Colla